Ny leverandør – Paperpanzer.com

Ordet «papirpanser» er kanskje best forklart som «stridsvogner og utstyr som ble designet, men som aldri eller delvis ble produsert i en eller veldig få eksemplar». For de modellbyggere som er facinert av dette konseptet er det nå en ny leverandør som spesialiserer seg i å produsere deler og tilbehør til slike papirpanser.

Paperpanzer.com ble opprettet som en plattform for de (modellbyggere , historikere, entusiaster) med interesse for design og utvikling av spesielle og uvanlige pansrede kjøretøyer og våpen. Utviklingen under andre verdenskrig av spesielle våpen, bla videreutviklinger av forskjellige stridsvogner, raketter og andre hemmelige våpen, prototyper og rariteter er vår hovedfokus. Fra de tekniske, historiske og selvfølgelig fra en modellbyggers perspektiv.

Såkalte «whatifs» (Panzerwaffe46, post 1945) hvor modifisering og ombygging av eksisterende og planlagte kjøretøy og våpen, er et annet felt som paperpanzer.com ønsker å jobbe videre med. Videre vil de ta sporadiske ekskursjoner inn i sci-fi feltet rundt Ma.K (Machienenkrieger) universet, og andre merkelige kreasjoner vil også finne sin naturlige plass i vårt sortiment.

Så hvis du liker å bygge ting som ikke er helt «mainstream» anbefales du å ta å besøke www.paperpanzer.com.

Hilsen
Edward H. Valholm