Bli medlem

Som medlem av IPMS Norge får du 10% rabatt hos våre sponsorer og partnere ved fremvisning av ditt IPMS Medlemskort eller bevis på betalt medlemskontingent. Medlemskapet er gyldig først når dette er betalt. Videre får du full tilgang til alle lokale møter og sammenkomster arrangert av de lokale foreningene som utgjør den aktive delen av IPMS Norge.

Vanlig medlem er kr. 300.- pr. år.
Junior medlem (under 18 år) er kr. 50.- pr. år.

Ved å fylle ut ditt navn og adresse bekrefter du herved ønske om å melde deg inn i IPMS Norge.
Som medlem aksepterer du også å følge foreningens vedtekter som vist her på dette nettstedet.

NB!
Når du klikker på bekreft knappen under vil du ikke få en synlig bekreftelse på at du er registrert som medlem. Men det er du. Hvis du ønsker å se denne bekreftelsen klikker du på denne linken istedet og fyller ut din informasjon der og bekrefter til slutt.