Skala 2024


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM
KLASSER/CLASSESINFO/KART  –  BEDØMMINGFOREDRAGSHOLDERE  – FORHÅNDSREGISTRERING


Hjertelig velkommen til IPMS Norges årlige modell konkurranse og utstilling! ALLE modellbyggere i det ganske land, store og små, enten de er IPMS medlemmer eller ikke er velkomne!
Forrige års konkurranse ble en god konkurranse og vi håper SKALA 2024 vil bli like bra på forsvarets flysamling på Gardermoen!
 
Klikk på Info/Kart for mer informasjon!
 
 
**
 
A warm welcome to IPMS Norway’s annual model competition and exhibition! ALL model builders in the country, big and small, whether they are IPMS members or not are welcome!
Last year’s competition was a good competition and we hope SKALA 2024 will be just as good at the defense aircraft collection at Gardermoen!

Click on Info/Kart for more information!

Med vennlig hilsen
for styret i IPMS Norge 

Edward H. Valholm