Klasser/Classes

(UNDER REVISJON !!!! )

Klasseinndeling for SKALA

(Google translated page here)

 

Dersom det oppstår tvil om hvilken klasse en modell hører hjemme i, skal dette avgjøres av hoveddommer i samarbeid med de impliserte bordsjefer og modellbyggeren selv. Modellbyggerens eget ønske skal vektlegges dersom det kan sies å være innenfor rimelighetens grenser. Styret kan i visse tilfeller også involveres ved behov.

Nye klassedefinisjonser pr. 10.02.24

Klasse Type/Beskrivelse  Evnt. merknader vedr. utførelse
     Alle klasser gjelder nå fri konvertering
 og detaljering av modeller.
 1A  Fly – propell, skala 1/32 og større  
 1B  Fly – jet og rakett,  skala 1/32 og større  
 1C  Fly, skala 1/48 – Perioden frem til slutten av WWI  
 1D  Fly, skala 1/48 – Perioden 1919 – 1938  
 1E  Fly, skala 1/48 – WWII  
 1F  Fly, skala 1/48 – Korea til Vietnam  
 1G  Fly, skala 1/48 – Alt etter Vietnam  
 1H  Fly – propell, skala 1/72  
 1I  Fly – jet, skala 1/72  
 1J  Fly, skala 1/100 og mindre  
 1K  Helikopter og droner, alle skalaer  
     
     For alle klasse 2, gjelder fri detaljering
 og konvertering. Base vurderes ikke.

 Dersom modellbyggeren ønsker basen
 vurdert, må modellen stilles i ”Vignett”
 klassen.
 2A  Militære pansrede kjøretøy, skala 1/35 og større – WWI t.o.m.
 hele 1955
 
 2B  Militære pansrede kjøretøy, skala 1/35 og større – 1956 og etter
 (Moderne)
 
 2C  Militært hjulgående, skala 1/35 og større  
 2D  Militære kjøretøyer, alle typer skala 1/36 og mindre  
 2E  Artilleri, alle skalaer  
     
 3A  Original amerikansk, skala 1/24-1/25  
 3B  Original ikke-amerikansk, skala 1/24-1/25  
 3C  Modifisert, hotrod, custom skala 1/24-1/25  
 3D  Racing- /konkurransebiler, skala 1/24-1/25  
 3E  Utility Vehicels, skala 1/24-1/25  
 3F  Tunge kjøretøy, lastebil, vogntog, buss,
 anleggsmaskiner 1/24-1/25
 
 3G  Motorsykkel, alle skalaer  
 3H  Stort og smått på hjul, alle skalaer unntatt 1/24-1/25  
     
 4A  Historiske figurer, alle skalaer  
 4B  Film/Fantasy/Andre figurer, alle skalaer  
 4C  Byster, alle skalaer  
     
 5A  Diorama, alle skalaer  
 5B  Vignetter, alle skalaer  Base < 25 x 25 cm. Som hovedregel
 tillates kun et kjøretøy eller en
 ekvipasje. Avvik kan tillates etter
 vurdering av bordsjef og hoveddommer.
 Ingen grense på antall figurer.
     
 6A  Skipsmodeller,  alle skalaer  
 6B  Ubåtmodeller, alle skalaer  
     
 7  Junior klasse, t.o.m fylte 12 år eller yngre  
     
 8  Ungdoms klasse, 13 år t.o.m. fylte 18 år  
     
 9A  Romfart, Star Wars, Star Trek Sci/Fi , alle skalaer
 (unntatt figurer)
 
 9B  Gundam/Gunpla, Anime, unntatt figurer  
     
 10  Annet som ikke passer inn i noen av de andre klassene  
     
 11  Under konstruksjon
 (Modeller du ønsker å stille ut som du ikke er ferdig med)
 
     
 12  Årets spesial tema er «Finland»  Modeller direkte relatert til Finland
     
 13  Tre-kamp (Den som stiller ut modeller i tre forskjellige
 klasser kan melde seg på)
 
     
14  Fem-kamp (Den som stiller ut modeller i fem
 forskjellige klasser kan melde seg på)
 
     
 15  Stå på prisen (Tildeles en modelbygger som har utvist
 eksepsjonell iver innenfor modellbygging i Norge det siste året)
 
     
 16  Beste norske forbilde (Tildeles den modellen som har norsk
 forbindelse i en eller annen form)
 
     
 17  Utstillerprisen (Pris gitt av utstillerne på årets Skala)  
     
 18  Best in Show – Senior  
     
 19  Best in Show – Junior