Klasser/Classes

Klasseinndeling for SKALA

(Google translated page here)


Diverse definisjoner:

Multimedia: Fri detaljering/konvertering
Basic: Følgende ekstra detaljering tillates:
            • Aftermarket-dekaler
            • Bremseledninger, men intet videre ”rørleggingsarbeid”
            • Antennetråd
            • Metallrør for å erstatte pitotrør og våpen
            • Setebelter


Dersom det oppstår tvil om hvilken klasse en modell hører hjemme i, skal dette avgjøres av hoveddommer i samarbeid med de impliserte bordsjefer og modellbyggeren selv. Modellbyggerens eget ønske skal vektlegges dersom det kan sies å være innenfor rimelighetens grenser. Styret kan i visse tilfeller også involveres ved behov.KLASSE Beskrivelse Type Utførelse Skala
         
1A Fly Propell Basic/Multimedia 1/32 – og større
1B Fly Jet Basic/Multimedia 1/32 – og større
1C Fly Propell Basic 1/48 – 1/33
1D Fly Propell Multimedia 1/48 – 1/33
1E Fly Jet Basic 1/48 – 1/33
1F Fly Jet Multimedia 1/48 – 1/33
1G Fly Propell Basic/Multimedia 1/72 – 1/49
1H Fly Jet Basic/Multimedia 1/72 – 1/49
1I Fly Alle typer Basic/Multimedia 1/73 – mindre
1J Helikopter Alle typer Basic/Multimedia Alle skala
         For alle klasse 2, gjelder fri detaljering- og konvertering. Base vurderes
ikke. Dersom modell byggeren ønsker basen vurdert, må modellen
stilles i ”Vignett”.
2A Militære kjøretøyer Alle typer   1/34 og større
2B Militært pansret     1/35
2C Militært hjulgående, pansret/upansret Pansret/upansret, hjulgående og halv-beltevogner   1/35
2D Militært Alle variasjoner   1/36 og mindre
2E Artilleri/Selvgående artilleri     Alle skala
         
3A Original amerikansk Bil Fri detaljering 1/24 – 1/25
3B Original ikke-amerikansk Bil Fri detaljering 1/24 – 1/25
3C Modifisert, hotrod, custom, van, pickup Bil   1/24 – 1/25 
3D Racing- /konkurransebiler Bil   Alle skala
3E Tunge kjøretøy, lastebil, vogntog, buss, anleggsmaskiner (sivilt) Lastebil/annet tungt utstyr   Alle skala
3F Motorsykkel   Fri detaljering Alle skala
3G Smått og stort på hjul   Fri detaljering  
4A Historiske figurer   For alle i klasse 4, gjelder fri detaljering- og konvertering Alle skala
4B Film/Fantasy/Sci-Fi    Alle variasjoner Alle skala
4C Byster     Alle skala
5A Diorama   Fri detaljering- og konvertering Alle skala
5B Vignett   Base < 25 x 25cm. Som hovedregel tillates kun et kjøretøy
eller en ekvipasje. Avvik kan tillates etter vurdering av bordsjef
og hoveddommer. Ingen grense på antall figurer.
Alle skala
6A Skip   Fri detaljering- og konvertering Alle skala
6B Ubåt   Fri detaljering- og konvertering Alle skala
7 Junior  under 13 år Fri detaljering- og konvertering Alle skala
8 Ungdom  13 år t.o.m. 17 år Fri detaljering- og konvertering Alle skala
9 Annet   Fri detaljering- og konvertering Alle skala
10 Under konstruksjon     Alle skala

 

I tillegg kan det bli delt ut premier til:
– Beste norske forbilde
– Best in Show – Senior
– Best in Show – Ungdom
– Best in Show – Junior
– Motivasjons pris (Årets nykommer)
– “Stå på» pris
– Utstiller pris