Om oss

 

IPMS Norge ( Org nr: 997 581 040)
er den norske avdelingen av den internasjonale IPMS organisasjonen.

IPMS står for International Plastic Modellers Society.

Foreningens formål:

IPMS Norge er en ideell, allmennyttig og politisk uavhengig forening som skal ha til formål å samle modellbyggere i Norge.

Med modeller menes i denne sammenheng statiske modeller, det være seg modeller av reelle forbilder eller fantasi.

 
 
IPMS Norge skal videre:
· Virke for utbredelse av modellbygging som fritidssyssel blant personer i alle aldersgrupper og av begge kjønn
· Gi støtte og service til medlemmene i tekniske spørsmål
· Støtte og oppmuntre til kildeforskning om modellenes forbilder
· Støtte og oppmuntre til kontakt med IPMS-foreninger og medlemmer i andre land
· Gi støtte til styrene i lokalavdelinger, særinteressegrupper og tilsluttede foreninger
· Arrangere sammenkomster beregnet for medlemmer fra hele landet, deriblant en årlig modellkonkurranse