Styret

IPMS_logo

Styret i IPMS Norge velges på generalforsamlingen, og består i inneværende periode av følgende:


Formann: Edward H. Valholm
Nestformann: Jan Erik Johansen
Kasserer: Jørgen Faret
Styremedlem/sekretær: Kåre Paulsen
Styremedlem: Einar Sandvik