Styret

IPMS_logo

Styret i IPMS Norge velges på generalforsamlingen, og består i inneværende periode av følgende:


Leder: Edward H. Valholm
Nestleder: Jan Erik Johansen
Kasserer: 
Styremedlem/sekretær: Kåre Paulsen
Styremedlem: Einar Sandvik
Styremedlem: Trond-Morten Emmenes
Styremedlem: Thor Granheim
Styremedlem: Per Olav Wiborg-Maurstad