Program

Lørdag

 • 08.00        Rigging/klargjøring (adgang for selgere og arrangør)
 • 10.00         Dørene åpnes og modellinnlevering starter
 • 13.00         Modellinnlevering avsluttes
 • 13.00         Foredrag 
 • 14.00         Foredrag 
 • 15.00         Dommermøte og bedømming
 • 17.00         Lokalet stenges for publikum
 • 17:00         Vi møtes i kafeteriaen for litt mat, drikke og hyggelig samvær       
 • 19.00         Dagen avsluttes og evnt. fortsetter videre

Konkurranseområdet er stengt for konkurransedeltakere mens bedømming pågår.

 

Søndag

 • 10.00         Dørene åpnes
 • 11.00          Foredrag 
 • 12.00         Årsmøte IPMS Norway
 • 13.00         Foredrag 
 • 14.00         Premieutdeling
 • 17.00         Lokalene stenges

 

 

Det er ønskelig at modeller forhåndsregistreres og kan gjøres her.

Last ned modellspesifikasjons-skjemaet, som må være ferdig utfylt før man leverer inn modellen til konkurransen her.

 

 

Med forbehold om endringer i programmet dersom som forholdene tilsier dette.