Program

Lørdag

 • 08.00:   Rigging/klargjøring (adgang for selgere og arrangør)
 • 10.00:   Dørene åpnes og modellinnlevering starter
 • 13.00:   Modellinnlevering avsluttes
 • 13.00 – 15.00: Demonstrasjoner fra inviterte personer begynner
 • TBD:    Dommermøte og bedømming. Konkurranselokalet stenges for publikum
 • 17.00:   Lokalet stenges for publikum
 • 17:00 – 19:00: Vi møtes i kafeteriaen for litt mat og drikke
 • 19.00:  Dagen avsluttes og evnt. fortsetter videre 

Hvis det er mye publikum, kan det vurderes å holde konkurranselokalet åpent for publikum under bedømmingen.
Utstillingen er uansett stengt for konkurransedeltakere mens bedømming pågår.

Søndag

 • 10.00:  Dørene åpnes
 • 12.00:  IPMS Norge årsmøte, medlemmer forventes å stille opp
 • 14.00:  Premieutdeling og utdeling av spesialpriser
 • 15.00:  Lokalet stenger

Endringer i programmet kan forekomme dersom forholdene tilsier det.

 

 

 

***

 

 

 

Saturday

 • 10.00: The doors open – model submission starts
 • 13.00: Model Submission closes
 • 16.45 – 18.45: Referee meeting and assessment. Competition venue closed to the public.
 • 18.00: The premises closes for the public
 • 19.00: Buffet for IPMS members/guests 

 

Sunday

 • 10.00: Doors open
 • 12.00: IPMS Norge annual members meeting
 • 14.00: Awards and special awards presentation
 • 15.00: The venue closes

 

Changes in the program may occur if conditions warrant.