Innkalling til årsmøte 2013

Sted og tid

Letohallen, Søylesalen, søndag 10. mars klokken 1200

Saksliste

 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Godkjenning av dagsorden
 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Medlemskontingent og bruk av denne.

 

Styrets innstilling:

Ca. kr. 50,- av medlemskontingenten øremerkes lokalavdelinger, med følgende forutsetning for å få støtte: Lokalavdelingene må rapportere inn ca. hvor mange betalende IPMS-medlemmer som pleier å være på møtene. Samt en liten «stemningsrapport» med noen få bilder fra hvert møte. Dette vil bli lagt ut på IPMS sin hjemmeside for å vise at det er et levende miljø lokalt.

 

Limtubens fremtid og alternativ bruk av ressurser.

Styrets innstilling:

 1. Limtuben legges ned og erstattes med en årlig publikasjon som har som hensikt å oppsummere året som var og informere om neste SKALA. Dersom ingen melder seg til tjeneste for å gjøre denne jobben, vil den årlige publikasjonen utgis kun med SKALA-info og giro for medlemskontingent.
 2. Det brukes mer ressurser på å utvikle hjemmesiden. Deriblant ved å dele den inn i en passordbasert medlemsdel og en del som er tilgjengelig for alle. Passord vil komme på kontingentgiroen og den passordbaserte delen av hjemmesiden vil aktiveres en gang etter SKALA 2013
 • Avgående styre meddeles ansvarsfrihet
 • Valg av styre for kommende år
 • Innkomne saker

Valg

De som er på valg:

Kåre Paulsen, styremedlem (stiller til gjenvalg). Jonny Ree, styremedlem

Innkomne saker

Må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet avholdes. Dette står også i vedtektene og bør være kjent for alle selv om innkalling til årsmøtet kommer ut senere enn fire uker før årsmøtet.

 

For styret

Roar Stensrud