Sølvlodding av små deler

Av og til kan kan tynne plast- eller resistenger bli for svake til å bære vekta de skal bære på en modell. De kan da erstattes med stenger av metall.

Sølvlodding er en fin metode til å lodde tynne metalldeler. Bruker en lite sølv, blir skjøteklumpen mindre og sterkere enn ved tinnlodding med loddebolt.

Fremgangsmåten er enkel. Det vanskeligste er nok å skaffe seg enkelte av ingrediensene en trenger. Tidligere hadde Falkenberg i Trondheim utsalg av kjemikalier, som leverandør til NTH, men nå må det vel handles på nettet:

1. Tynn sølvtråd
2. Flussmiddel (Borax)
3. Ildfast underlag (F. eks. en kullbrikett med en stein under)
4. Blåselampe
5. Pinsett
6. Svovelsyre (Til rensing av det ferdige produktet)
7. Noe å holde fast det en lodder med, f. eks. steiner eller klyper.)
8. Metalltråd i diverse dimensjoner (Jeg har kjøpt metalltråd og rør hos Hobby Shop i Trondheim)

Mange ulike metall kan loddes sammen ved sølvlodding, som messintråd, koppertråd, ståltråd pianostreng) mm. Et unntak er aluminium, fordi det oksyderer. Hvitmetall, som ofte følger med i byggesett, kan heller ikke sølvloddes, fordi det har for lavt smeltepunkt.

Så setter vi i gang:

Arranger først delene som skal loddes sammen. Her er det lagt flate steiner oppå stengene for å holde dem fast i kontakt med hverandre.

Etterpå legges en bitteliten avklipt sølvbit inntil punktet som skal loddes, og deretter legges en dråpe flussmiddel (borax) oppå skjøten (Trådene som loddes sammen på bildet er 1 mm i diameter, og sølvbiten er det lyse punktet på innsida av vinkelen mellom tråden, mens boraxdråpen vises som en hvit flekk oppå hjørnet der trådene møtes)

 

Varm så opp skjøten med flammen fra ei blåselampe. Flammen må være minimal. Når skjøten varmes opp, vil flussmiddelet trekke den smeltende sølvbiten inn i skjøten. Pass på at begge endene som loddes sammen blir dekt av et sammenhengende sølvlag! La delene avkjøles et øyeblikk før du løsner de sammenlodda delene fra underlaget:

Her er et ferdiglodda eksempel:

De sammenlodda delene kan renses med et svovelsyre etterpå. Dette er ikke noe for barn, dette er en hobby for mannfolk. Dersom de lodda delene skal males etterpå, og det skal de vel som regel, så er rensingen med svovelsyre strengt tatt ikke nødvendig, men jeg regner med at malingen sitter hakket bedre på rensede stenger.

Her er delene lagt ned i et fat med vann som er tilsatt noen dråper svovelsyre. Den tynne svovelsyreblandinga dekker såvidt de lodda trådene. Av og til kan det være nødvendig å varme opp svovelsyreblandinga litt (for eksempel ved å sette fatet på ei ovnsplate) for å få igang reaksjonen.
Etter noen minutter er kolrestene i loddingene løsna, og de rensa delene og fatet kan skylles rene under springen.

 

Lykke til!

Hilsen
Einar Sandvik