Modellhuset Liden i Mariestad arrangerer modellbyggertreff 4. Mars 2017

modellhuset_lidenHei

Modellhuset Liden i Mariestad (Sverige) arrangerar 2017 års modellbyggarträff lördagen den 4 mars 2017.
Träffen äger rum i Mariestad och Leksbergs församlingshem.

Leksbergs församlingshem ligger ca. 100 m öster om affären. Inte inne i Mariestads centrum.
Affären är öppen under utställningen och vi lämnar alltid rabatt under denna utställning.

Butikens address:
Sockenvägen 19
54294 Mariestad
Tel.070-3645912, 0501-10614

Välkomna
Christer Mann
www.modellhuset.com