Innkalling til årsmøte 2014

Sted og tid
Letohallen, konferanserom, søndag 16. mars klokken 1200

Saksliste
•   Valg av møteleder
•   Valg av referent
•   Godkjenning av dagsorden
•   Årsberetning
•   Regnskap
•   Budsjett
•   Avgående styre meddeles ansvarsfrihet
•   Valg av styre for kommende år
•   Flytting av SKALA
•   Innkomne saker

Valg
De som er på valg: Roar Stensrud, formann. Morten Syvertsen, nestformann. Jan Erik Johansen, kasserer.
Jan Erik ønsker å fortsette, men med andre oppgaver. Han stiller derfor sin plass til disposisjon.

Kandidater til styret:
Jørgen Faret, Jørgen Tangerud, Ole Kjensmo, Finn-Ove Johansen

Det nye styret fordeler roller etter valget, men styrets innstilling er følgende sammensetning av nytt styre:

Formann: Edward H. Valholm
Kasserer: Jørgen Faret
Styremedlemmer: Kåre Paulsen (ikke på valg), Ole Kjensmo, Jørgen Tangerud

Utvikling Hjemmeside: Jan Erik Johansen
Rekruttering: Finn-Ove Johansen

De to siste er varamedlemmer og kalles inn ved behov.

Flytting av SKALA
Det har (igjen) vært mye prat på forumet om flytting av SKALA. Som vanlig er det få som prater mye om akkurat denne saken, men det bør likevel foretas en vurdering.

Forslag til vedtak:
Det nye styret gis fullmakt til å foreta en grundigere undersøkelse blant medlemmene for å kartlegge om det virkelig er et flertall som mener det er behov for flytting av arrangementet.

Innkomne saker
Må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet avholdes. Dette står også i vedtektene og bør være kjent for alle selv om innkalling til årsmøtet kommer ut senere enn fire uker før årsmøtet.

For styret
Roar Stensrud