Innkallelse til IPMS Årsmøte 2016

STED OG TID

Hotel Ambassadeur, Drammen, Lørdag 21. Mai, klokken 12:00.

 

SAKSLISTE

1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Avgående styre meddeles ansvarsfrihet
8. Valg av styre for kommende år
9. Innkomne saker

 

INNKOMNE SAKER

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet avholdes.

 

For styret