Det er for tiden streik i hotellnæringen

Som dere alle vet er det streik i hotellnæringen og vårt hotell i Drammen er intet unntak, Ambassadeur Hotell er for tiden stengt på skala_banner_2016grunn av streiken.
Vi håper at streiken vil være løst før den 21. Mai, men partene i konflikten er, la oss si, ikke på talefot for tiden. Styret følger nøye med på situasjonen og hva dette potensielt kan medføre av hvordan vi og SKALA vil bli påvirket. Det er lite vi kan gjøre med selve streiken annet enn å håpe at dette blir løst innen den tid vi skal holde vår årlige utstilling.

For styret
Edward H. Valholm

**

To our foreign visitors. There is a strike in the hotel industry i Norway at the moment and our hotel in Drammen is no exception, Ambassadeur Hotel is currently closed due to the strike. We hope that the strike will be resolved before the May 21, but the parties in the conflict are, let’s say, still not on speaking terms these days. The IPMS board follow the situation closely and what this could potentially result of how we and our coming exhibition SKALA will be affected. There is little we can do with the strike itself other than to hope that this will be resolved by that time we will hold our annual exhibition.

for the IPMS board
Edward H. Valholm