Innkallelse til årsmøte 2021 – IPMS Norge

Årsmøtet skal holdes samtidig som NettSKALA avholdes.

På grunn av pandemien har vi måttet avlyse arrangementet de to siste årene. I år blir det arrangert NettSkala, som erstatning for fysisk samling. Følgelig blir også årsmøtet kjørt i elektronisk form (Teams).

Dato for årsmøtet et satt til 9 Mai. Tidspunkt kommer med innkallingen, men foreslår kl. 19.00.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal sendes styret skriftlig minst fire uker i forveien, dvs. i år senest 11. April.

Innkalling til årsmøtet vil bli sendt ut til medlemmene med informasjon to uker før møtet. Det vil være saksliste, valgkomiteens innstilling og beskrivelse av innkomne forslag, samt, kanskje det viktigste i år, link til møtet.

Denne informasjonen blir sendt via email til medlemmene, samt lagt ut på FB og forumet.

Mvh
Kåre Paulsen
For IPMS Norge
Sekretær