Innkallelse årsmøte 2021

IPMS Norway – innkalling til årsmøte 2021.
 
Årsmøtet skal i følge vedtektene holdes i forbindelse med den årlige landsutstillingen, SKALA. På grunn av pandemien ble SKALA avlyst både i 2020 og 2021 som fysiske arrangement, men i år blir SKALA kjørt som nettarrangement. Dette medfører at årsmøtet også arrangeres elektronisk..
 
Innkalling til årsmøte 2021
Sted og tid
Tid: 9/5 kl. 1900
Sted: Møtet må denne gangen kjøres elektronisk (Teams).
Se linken under innkallingen
 
 

 
Saksliste
1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Avgående styre meddeles ansvarsfrihet
8. Valg av styre for kommende år
9. Innkomne saker
 
Innkomne saker
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet.
 
Det eneste forslaget som har kommet inn, er å endre §7,6 i forskriftene, slik at titlene blir kjønnsnøytrale, dvs. at formann og nestformann endres til leder og nestleder.
 
For styret
Edward H. Valholm
 
Dersom noen skulle være usikre på bruken av Teams, er det mulig å prøve ut dette ved å koble seg til opp til møtene til IPMS Østlandet, som kjøres kl. 1900 andre og fjerde tirsdag i hver måned. Link til disse blir lagt ut på FB og forumet.
 
Du er invitert til å bli med i et Microsoft Teams-møte
 
Tittel: IPMS Norway – årsmøte 2021
Tid: 9. mai 2021 19.00.00
 
Bli med i møtet på datamaskinen eller mobilappen