Westland Sea King Mk.43B

(Dette er en re-publisert artikkel tidligere publisert på vår gamle hjemmeside)

Westland Sea King Mk.43B

Sea King 062 fotografert på Gardermoen -94.

 

(Photo: Ragnar Eckhoff)

 

Luftforsvaret opererer i alt 12 Sea King helikoptre i redningstjenesten. De ti første maskinene var av typen Mk.43 og ble levert fra Westland i 1972-73. I ettertid er fire nye maskiner kjøpt inn, én av typen Mk.43A og de resterende av typen Mk.43B, samtidig som to av de opprinnelige 10 har gått tapt i havarier.

I løpet av de senere årene har de gjenværende 10 av de opprinnelige maskinene blitt oppgradert til type Mk.43B. Det kanskje enkleste kjennemerket på oppgraderingen er at radomen bak rotoren er blitt vesentlig større.

Bildet på toppen av siden er tatt i -94, og viser 062 etter ombygging til Mk.43B. Legg merke til at helikopteret har fått større radom. Merk også den hvite og grå utveksten under «GSTJ» i «REDNINGSTJENESTE». Dette er en antenne.

Bildet under av 069 er tatt på Værnes i -96. Merk at denne maskinen ikke har redningsflåte montert på dette tidspunkt. Merk også at teksten «LUFTFORSVARET» er ny i forhold til bildet tatt av 062 i -94.

(Photo: Ragnar Eckhoff)

Til høyre ser vi bilder av 066 og 071 tatt på Sola i -98.Den største endringen fra -96 er monering av to store redningsflåter på begge sider av skroget. Dette har medført ny plassering av rundellene. (Photos: Dag Roger Stangeland)

Nedenfor er gjengitt en rekke detaljbilder tatt på av 062 på Gardermoen i 1994. Merk at utrustningen kan variere fra maskin til maskin, samt at den endrer seg over tid.

Klikk på småbildene for bilder i full størrelse.

(Photo: Ragnar Eckhoff) (Photo: Nils Mathisrud) (Photo: Nils Mathisrud) (Photo: Nils Mathisrud) (Photo: Nils Mathisrud)
(Photo: Nils Mathisrud) (Photo: Nils Mathisrud) (Photo: Ragnar Eckhoff) (Photo: Nils Mathisrud) (Photo: Nils Mathisrud)
(Photo: Ragnar Eckhoff) (Photo: Nils Mathisrud) (Photo: Nils Mathisrud) (Photo: Nils Mathisrud) (Photo: Nils Mathisrud)
(Photo: Nils Mathisrud) (Photo: Nils Mathisrud) (Photo: Jens H. Brandal) (Photo: Nils Mathisrud) (Photo: Jens H. Brandal)
(Photo: Jens H. Brandal) (Photo: Nils Mathisrud) (Photo: Jens H. Brandal) (Photo: Nils Mathisrud) (Photo: Nils Mathisrud)
(Photo: Nils Mathisrud) (Photo: Nils Mathisrud)