Foredragsholdere

Marcus Nicholls kan dessverre ikke delta – Høy arbeidsmengde kombinert med covid siste ukene har gjort at han dessverre må avstå å komme.
Marcus Fagerberg var usikker pga. familiære årsaker og har nå bekreftet at han ikke kan komme.

Vi jobber nå med å få inn noen andre..