Innkalling til årsmøte 2017

STED OG TID
Folkets Hus, Øvre Torggt 9, Drammen, Søndag 30/4  – kl 12.00

SAKSLISTE
1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Avgående styre meddeles ansvarsfrihet
8. Valg av styre for kommende år
9. Innkomne saker

INNKOMNE SAKER
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet avholdes.

For styret
Edward H. Valholm