SKALA 2021 er AVLYST!

Kjære medlemmer og gjester

Sett i lyst av den pågående pandemien og den generelle usikkerheten rundt hvilke regler som vil gjelde fremover er det umulig for oss å kunne gå videre med SKALA 2021.

Vi tar sikte på å møtes fysisk igjen i 2022.

Men alt er ikke tapt. Vi vil invitere alle til en åpen nettbasert konkurranse!
Nemlig Nettskala 2021!!
I mellomtiden ber vi dere alle fortsatt å ta vare på dere selv og deres familie i tiden fremover.

 

 

Med vennlig hilsen
Styret IPMS Norge