SKALA 2019 info tilgjengelig!

Da er informasjon m.m. oppdatert for årets SKALA. Forhåndsregistreringen er nå åpen etter litt forsinkelse pga. justeringer i klassene.
Vi håper justeringene vil bli godt mottatt når de er publisert.

Derfor, sjekk klassene nøye i år når forhåndsregistreringen er åpnet!

Du kan se informasjon her https://www.ipmsnorge.org/skala/

Forhåndregistrering her: https://www.ipmsnorge.org/skala/registrering-registration/Hilsen
Styret

IPMS Norge