Referat fra IPMS Norge årsmøte 2012

Referat fra årsmøte i IPMS N0rge.

Møtet åpnet 10/3 2013 kl 12:00

21 medlemmer til stede, økt til 22 under møtet, 24 i en periode

Møteleder: Roar Stensrud
Referent: Kåre Paulsen
Dagsorden godkjent
Årsberetning godkjent

Hvor stort underskudd?.
Nedsettelsen av priser for forhandlere har ikke hjulpet – fortsatt bare en forhandler.

Årsregnskap
Årsregnskapet godkjent uten kommentarer.

Medlemskontingent
Mer av kontingenten overføres til lokalavdelingene.
Fordelingsnøkkel til dette.
Ikke tvang om referat fra møtene, men kom med kommentar/omtale av interessante prosjekter/hendinger.
Bygg en modell for hjemmesiden istedet for til forumet.
Sidene for medlemmer prøver vi å gjøre mer interesante.
Videoer fra SKALA legges ut på hjemmesiden.
Støtte til lokaler?
Dette er meningen med den støtten som sendes til de lokale gruppene.
Er tanken god – de fleste mener ja.
Styret bør sette opp kriteriene.

Limtuben
De passive medlemmene vil savne Limtuben – hvor mange av disse har vi?
Kan de bruke hjemmesiden som erstatning for Limtuben?
En årbok skal være en bok som omhandler det som har skjedd i IPMS Norge siste år – årsrapport – åsrapporter fra loklalforeningene – omtaler av utstillinger.
Da er denne saken utdiskutert.
Styret setter opp en plan for hvordan skaffe ressurser til dette – hva ser vi etter – hva skal vi ha?
Få et styrevedtak på dette.

Hjemmesiden
Mer ressurser brukes til å utvikle denne.
Avgående styre meddeles ansvarsfrihet.

Valg av styre for kommende år
Formann: Roar Stenrud
Kasserer: Jan Erik Johansen
Styret: Morten Syvertsen
PR: Edward H. Valholm
Medl: Kåre Paulsen

Innkomne saker
De som er i styret sitter et år til. Neste år må vi ha inn minst to nye i styret

Endring av flyklassene – 1:32 eller større til 1:35 eller større

 

Valgkomite

Årsmøtet gav styret rett til å velge en valgkomite.
Endring av flyklassene – 1:32 eller større til 1:35 eller større

 

Årsmøtet avsluttet 12:56