Innkalling til årsmøte i IPMS Norge 2023

Sted: Flysamlingen, Gardermoen
Tid: Søndag 19/3 kl. 1200

Saksliste
1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Avgående styre meddeles ansvarsfrihet
8. Valg av styre for kommende år
9. Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende minst fire uker før årsmøtet avholdes.
(Selv om fristen ikke ble overholdt iht. våre vedtekter tror vi ingen forslag vil bli forkastet. Og benkeforslag på selve årsmøtet mottas også med takk..)

Mvh
Styret
IPMS Norge