Innkalling til årsmøte i IPMS Norge

Hei

Denne meldingen er blitt sendt ut 02.03 til samtlige registrert i vårt medlemsystem.

Årsmøtet holdes i år på Forsvarets Flysamling, Gardermoen i forbindelse med SKALA 2024

Tid: Søndag 17/3 kl. 1200

Saksliste:

  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Godkjenning av dagsorden
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Avgående styre meddeles ansvarsfrihet
  • Valg av styre for kommende år

Ingen endring.

Valgkomiteens innstilling:

Innkomne saker

Ingen saker har kommet inn til styret innen fristen.