Innkallelse til årsmøte i IPMS Norge 2022

Innkalling til årsmøte i IPMS Norway
 
Sted: Flysamlingen, Gardermoen i forbindelse med SKALA 2022
Tid: Søndag 27/3 kl 1200
 
 
Saksliste
1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Avgående styre meddeles ansvarsfrihet
8. Valg av styre for kommende år
9. Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet avholdes.

Vi ber alle medlemsklubber å sende inn referat snarest iht. klubbens regler.
Da vår kasserer Jørgen ikke har mulighet til å fortsette i sitt verv er det behov for en ny kasserer. Kasserer oppgaven er ikke stor, og vil kun kreve en eller to timer med engasjement i måneden. Jeg håper vi klarer å finne en erstattning for Jørgen.

Mvh
For styret
Edward H. Valholm
Leder IPMS Norge