Workshops

Hvert år på SKALA holdes det flere workshops/seminarer med kjente og interessante personer innen modellbygging.

Her er en kort introduksjon av foredragsholderne.

RADEK PITUCH (PL)

Mitt navn er Radek og jeg er 29 år gammel. Jeg bor og jobber i Warsawa, Polen. Mine interesser innenfor modellbygging er ganske vide og dekker både figurskulptering, militære kjøretøy, diorama og fly. Jeg bygger mest innenfor 1/35 skala, men det hindrer meg ikke å hoppe over på andre skalaer, selv om min hovedinteresse er innenfor skulptering av figurer. Nå og da lager jeg også ting for magasiner.

For mer informasjon mo hva jeg driver med innenfor modellbygging og modellkonkurranser jeg har deltatt på ber jeg deg besøke min hjemmeside her: http://radedtzky.blogspot.com

 

 

 

 

 

image001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCA ZAMPRIOLO (IT)

lucca_2012_050

Mitt navn er Luca Zampriolo og jeg ble født i Mantova, Italia i 1975. Jeg har en utdannelse fra Bologna Kunsthøyskole og jeg like å jobbe med maling, grafisk produksjon og skulpturarbeid. Et spesielt felt som jeg liker veldig godt er imaginære teknologiske konsepter hvor fortid og fremtidsrettet teknologi blandes.
Man kan godt kalle dette et «Steam-Punk» lignende rettet felt. Når det gjelder modellbygging er det spesielt M.a.K rettede modeller jeg har i den siste tiden jobbet med, både å bygge og konstruere. Dette fordi jeg finner slike bygg veldig befriende og byggefriheten til å gjøre endringer hele tiden er tilstede.

Du kan besøke min hjemmeside her: www.kallamity.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Each year at SKALA there are several workshops/seminars with known and interesting persons within the modellingscene.

Here is a short introduction of the speakers.

RADEK PITUCH (PL)

My name is Radek, 29 years old, I live and work in Warsaw, Poland. My modelling interests are wide and cover figure sculpting, AFVs, dioramas and aircrafts. I mostly work in scale 1/35 but don’t hesitate to go beyond and do something else in any other scale although my main interest is in sculpting figures, I also do commercial patterns from time to time.You can visit my blog where I publish my recent works and other things concerning modelling and modelling events in which I take part under this link http://radedtzky.blogspot.com/

 

 

LUCA ZAMPRIOLO (IT)

My name is Luca Zampriolo and I was born in Mantova, Italy in 1975. I have a degree from Bologna Art College and I enjoy working with painting, printing and sculpture work. A special field that I like very much is imaginary technological concepts where past and future-oriented technology mix. One might call this a «Steam Punk» similar targeted fields. When it comes to model building it is particularly MaK looking models I have recently worked with, to build and construct. This is because I find building such models very liberating to build and to make changes is constantly present.

You can visit my homepage at: http://www.kallamity.com

 

 

 

Special sponsor for SKALA 2014

ammo_of_mig