Bedømming og premiering

(Google translated page here)

Dommerlag
Hvert dommerlag har tre til fire personer. Dommerne oppmuntres til å diskutere seg i mellom. Hver dommer har lik stemme. Dommernes avgjørelse skal være enstemmig.
I de tilfelle dommerne ikke er enstemmige, kalles hoveddommer inn. Husk! Vi vurderer kun det vi kan se. Historisk korrekthet er ikke et kriterium. Dette er ofte kontroversielle spørsmål og krever en kjennskap til forbildet som dommerne ikke nødvendigvis har. Det er modellbyggerens ferdigheter som skal bedømmes, ikke dennes kunnskap om forbildet.

Modellvurdering
Modellene vurderes innbyrdes i klassen – de sammenliknes ikke med andre klasser eller kategorier. Modellene skal vurderes etter byggeteknikk, lakk/finish og helhetsinntrykk. For diorama/vignett skal man i tillegg vurdere idè og komposisjon. Senior-klasser skal slås sammen med den mest nærliggende klassen dersom det er færre enn fem modeller fordelt på to byggere i en klasse.

Premiering – Junior og Ungdom
I junior- og ungdoms klasser skal utstillers alder og erfaringsnivå tas i betraktning. Det skal kun deles ut én ”Best in Show”, én sølvmedalje og én bronsemedalje. Det er ikke anledning til å dele ut flere eller færre premier. I de tilfelle kun to modeller stiller i klassen, skal valørene være én ”Best in Show” og ett sølv.

Premiering – Senior
I utgangspunktet skal man dele ut gullmedalje, sølvmedalje og bronsemedalje i hver klasse. Hvis nivået i en klasse er høyt, kan man dele ut flere medaljer av samme valør. Det kan unntaksvis også deles ut flere gullmedaljer, men da kun etter konsultasjon med hoveddommer. Hvis nivået i en klasse er lavt kan dommerne velge å dele ut en eller to medaljer. Det behøver ikke være forskjellig valør på medaljene og det behøver ikke være en gullmedalje blant de utdelte medaljene. Dette kan imidlertid kun gjøres etter konsultasjon med hoveddommer.

Best in Show – Senior
Skal velges blant klassevinnere. Deles ut av et panel bestående av hoveddommer, 2-3 meddommere samt 1-2 medlemmer av styret i IPMS Norge. Ved utdeling av BiS skal det være likevekt mellom det byggeteknisk og modellens evne til allmenn begeistring (”wow-faktoren”).

Andre offisielle premier og priser på SKALA

– Beste norske forbilde

– Utstiller prisen
Hver konkurransedeltaker på SKALA stemmer på den modellen vedkommende liker best. Uavhengig av kriterier.

– ”Stå på”- prisen
Prisen kan tildeles personer som har gjort en spesielt god innsats for foreningen/klubben. Prisen deles ut av styret etter innkommende forslag. Prisen behøver ikke nødvendigvis deles ut hvert år. Deles ut ”ved behov”. Prisen har ingenting med konkurransen å gjøre.