NettSkala 2021

Tidspunkt:
Konkurransen avholdes i perioden 15. mai – 15. juni 2021

Påmelding:

Link til påmelding

Regler:

 • Alle klassene dømmes av dommerteam, med unntak av deltakernes favoritt som stemmes frem av alle som deltar.
 • Modellene kan ikke være premiert i tidligere konkurranser i regi av IPMS-Norge, dvs Skala eller LU. Unntatt er tidligere konkurranser på nett.
 • Deltakende modeller er NettSkala 2021 kan delta i fremtidige konkurranser i regi av IPMS Norge uansett om de premieres eller ikke.
 • Hver modell skal skal delta med 3 bilder tatt fra forskjellige vinkler og som ikke er redigert i ettertid (ala Photoshop o.l). Deltakerne er selv ansvarlige for at bilder er riktig lyssatt og skarpe.
 • Bildene av hver modell man ønsker å delta med skal inneholde informasjon om navn på modellen, skala, hvilken klasse.
 • Det er ingen begrensninger i antall modeller man ønsker å delta med, så lenge de ikke er tidligere premiert i konkurranser i regi av IPMS Norge.

Premiering:

Alle klassene premieres med 1, 2 og 3 plasseringer samt:

 • Deltakernes favoritt
 • Best in Show senior
 • Best in show junior
 • 3 – kamp (Beste plasserte deltaker i 3 klasser)
 • 5 – kamp (Beste plasserte deltaker i 5 klasser)
 • Alle som deltar får i tillegg en deltaker premie
 • Premieringen er gavekort på kr 1500, 1000 og 500 hos vår sponsor Amundsen Hobby
 • I tillegg deles det ut gavekort på kr 2000 til best in show senior og junior

Klasser:

Klasse 1 – Fly og helikopter

Klasse 2 – Militære kjøretøy inkludert artilleri

Klasse 3 – Bil, lastebil, motorsykkel

Klasse 4 – Figurer, byster

Klasse 5 – Vignett, diorama

Klasse 6 – Båt, U-båt

Klasse 7 – Junior under 13 år

Klasse 8 – Ungdom 13 – 17 år

Klasse 9 – Annet (Det som ikke passer inn i de andre klassene)