Klasser/Classes

Klasseinndeling for SKALA

Multimedia: Fri detaljering/konvertering
Basic: Følgende ekstra detaljering tillates:
• Aftermarket-dekaler
• Bremseledninger, men intet videre ”rørleggingsarbeid”
• Antennetråd
• Metallrør for å erstatte pitotrør og våpen
• Setebelter

Dersom det oppstår tvil om hvilken klasse en modell hører hjemme i, skal det avgjøres av hoveddommer i samarbeid med de impliserte bordsjefer og modellbyggeren selv. Modellbyggerens eget ønske skal vektlegges dersom det kan sies å være innenfor rimelighetens grenser. Styret kan også involveres hvis behov.

KLASSE Beskrivelse Type Utførelse Skala
         
1A Fly Propell Basic/Multimedia 1/32 – og større
1B Fly Jet Basic/Multimedia 1/32 – og større
1C Fly Propell Basic 1/48 – 1/33
1D Fly Propell Multimedia 1/48 – 1/33
1E Fly Jet Basic 1/48 – 1/33
1F Fly Jet Multimedia 1/48 – 1/33
1G Fly Propell Basic/Multimedia 1/72 – 1/49
1H Fly Jet Basic/Multimedia 1/72 – 1/49
1I Fly Alle typer Basic/Multimedia 1/73 – mindre
1J Helikopter Alle typer Basic/Multimedia Alle skala
         For alle klasse 2, gjelder fri detaljering- og konvertering. Base vurderes
ikke. Dersom modell byggeren ønsker basen vurdert, må modellen
stilles i ”Vignett”.
2A Militære kjøretøyer Alle typer   1/34 og større
2B Militært pansret     1/35
2C Militært hjulgående, pansret/upansret Pansret/upansret, hjulgående og halv-beltevogner   1/35
2D Militært Alle variasjoner   1/36 og mindre
2E Artilleri/Selvgående artilleri     Alle skala
         
3A Original “ut av esken” Bil   1/24 – 1/25
3B Ombygd/detaljert Bil   1/24 – 1/25
3C Tunge, sivile kjøretøy     Alle skala
3D Konkurransebiler     Alle skala
3E Motorsykkel     Alle skala
3F Annet på hjul     Alle skala
         For alle klasse 4, gjelder fri detaljering- og konvertering
4A Historiske figurer     Alle skala
4B Film/Fantasy/Sci-Fi  Alle variasjoner   Alle skala
4C Byster     Alle skala
5A Diorama   Fri detaljering- og konvertering Alle skala
5B Vignett   Base < 25 x 25cm. Som hovedregel tillates kun et kjøretøy
eller en ekvipasje. Avvik kan tillates etter vurdering av bordsjef
og hoveddommer. Ingen grense på antall figurer.
Alle skala
6A Skip   Fri detaljering- og konvertering Alle skala
6B Ubåt   Fri detaljering- og konvertering Alle skala
7 Junior  under 13 år Fri detaljering- og konvertering Alle skala
8 Ungdom  13 år t.o.m. 17 år Fri detaljering- og konvertering Alle skala
9 Annet   Fri detaljering- og konvertering Alle skala
10 Under konstruksjon     Alle skala

 

 

 

I tillegg vil det bli delt ut premier til:
– Beste norske forbilde
– Best in Show – Senior
– Best in Show – Ungdom
– Best in Show – Junior
– Motivasjons pris (Årets nykommer)
– “Stå på” pris
– Utstiller pris

 

 

English:

Classes for SKALA (Rough translation)

Class Description Type Modification Scale
         
1A Airplane Propeller Basic/Multimedia 1/32 – larger
1B Airplane Jet Basic/Multimedia 1/32 – larger
1C Airplane Propeller Basic 1/48 – 1/33
1D Airplane Propeller Multimedia 1/48 – 1/33
1E Airplane Jet Basic 1/48 – 1/33
1F Airplane Jet Multimedia 1/48 – 1/33
1G Airplane Propeller Basic/Multimedia 1/72 – 1/49
1H Airplane Jet Basic/Multimedia 1/72 – 1/49
1I Airplane All types Basic/Multimedia 1/73 – smaller
1J Helicopter All types Basic/Multimedia All scales
         
2A Military All types   1/34 – larger
2B Military armoured All types   1/35
2C Military wheelbased Armour &
no-armour, wheelbased &
half-tracks
  1/35
2D Military All variations   1/36 – smaller
2E Artillery/Self-propelled artillery     All scales
         
3A Original “out of box” Auto   1/24-1/25
3B Rebuilt/detailed Auto   1/24-1/25
3C Heavy, civilian vehicles     All scales
3D Competition cars     All scales
3E Motorcycles     All scales
3F Other on wheel     All scales
         
4A Historical figures     All scales
4B Film/Fantasy/Sci-Fi  All variations   All scales
4C Busts     All scales
5A Diorama     All scales
5B Vignette     All scales
6A Ships     All scales
6B Submarine     All scales
7 Junior  under 13 years   All scales
8 Youth  13 years to 17 years   All scales
9 Other     All scales
10 Under construction     All scales

 

In addition the following prices can be given to:
– Best norwegian themed model
– Best in Show – Junior
– Best in Show – Youth
– Best in Show – Senoir
– Motivation price (Newcomer of the year)
– “Keep it up! price”
– Exhibitor price